De Gastouder

Mijn naam is Inge Sinnema - de Jager.

Gehuwd met Gerben Sinnema, wij hebben 2 zonen: Wessel en Jelmer.


Ik ben in het bezit van het diploma KV/JV OPM (Kinderverzorging/Jeugdverzorging Opleiding Pedagogisch Medewerker), daarnaast heb ik bij de LOI de cursussen “Peuterleidster” en “Omgaan met ouders in de kinderopvang” gevolgd en een certificaat behaald.

Na de opleiding KV/JV heb ik o.a. gewerkt als klassenassistent in het speciaal onderwijs, leidster op een dagverblijf voor kinderen met een geestelijke beperking en als peuterleidster.

Januari 2003 ben ik als zelfstandig ondernemend gastouder begonnen onder de naam “De Blokkenbeer”.

In de loop van de jaren heb ik vele cursussen gevolgd o.a. via gastouderbureaus. Daarnaast heb ik met een aantal gastouders in de omgeving cursussen, workshops en lezingen gevolgd en georganiseerd, o.a kinder-EHBO, Bewegen met kinderen 0-4 jaar, VVE (voor- en vroegschoolse educatie), Emmi Pikler, Reggio Emilia en een tilcursus.

© De Blokkenbeer 2019