Visie

Zoals eerder genoemd staan veiligheid en geborgenheid voorop.

Een positieve houding is een goede basis om het kind te stimuleren en er voor te zorgen dat een kind zich prettig voelt, zodat het zich in alle ontwikkelingsfasen goed kan ontplooien. (Wie wil er nu geen complimentjes krijgen) 

Zelf dingen ontdekken en oplossingen zoeken is goed voor de zelfontplooiing en zelfvertrouwen. Hierin worden de kinderen begeleid en gestimuleerd waar nodig.

Op deze manier kunnen ze leren van hun fouten. Natuurlijk zitten hier wel grenzen aan, bijvoorbeeld voor hun eigen veiligheid.

De taalontwikkeling krijgt ook veel aandacht, door boekjes voor te lezen, liedjes te zingen en veel te praten over dingen die bij de kinderen spelen. Doordat ouders in het heen-en-weer schriftje schrijven wat een kind thuis heeft meegemaakt, kan ik daarmee gesprekjes uitlokken.

Het spelen met of tussen kinderen is belangrijk voor de sociale ontwikkeling, er zijn bijna altijd andere kinderen aanwezig, er is een goed groepsgevoel.

Leren delen, samendoen en van elkaar leren is bij ons goed te oefenen.

Ook elkaar helpen is belangrijk.

Soms gaan we op bezoek bij een andere gastouder en dan zijn er weer andere speelmogelijkheden.

© De Blokkenbeer 2019